Matz Solvik

Gravkors.

Handgjorda gravkors i metall.
De är blästrade, svart målade och
kan tillverkas i olika storlekar.
Förankring med ett kraftigt, galvaniserat jordankare.
Pris: 2000 - 5000 kronor.

Kontakta mig

solvikmatz@hotmail.com 0730 528 866